Borzoi V – Litter born 29.05.2014 ( 5+2)

Males :

Estet Classic Vselen

Estet Classic Valentin

Estet Classic Veleslav

Estet Classic Valigor

Estet Classic Vedan

Females :

Estet Classic Vsemila

Estet Classic Veselina