Estet Classic borzoi M Litter born 24.03.2013 ( 2+6)

pedigree

Estet Classic Maskarad

Estet Classic Magnat

Estet Classic Mileja

Estet Classic Mirsina

Estet Classic Modistka

Estet Classic Modnica

Estet Classic Monisto

Estet Classic Moroshka